Puolueen kanta tuulivoimaan

Limingan Vasemmisto kannattaa tuulivoimaa, mutta puolueen mielestä Lautuanneva on väärä paikka sijoittaa tuulivoimapuisto. Se on liian lähellä asutusta, ja lisäksi estää asutuksen laajentumista alueelle. Valtuustoryhmään kuuluu Heidi Haataja, Arja Päivi Porkka ja Eero Heikkinen.

Ilmoitan Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtajana meidän ryhmämme kannan Lautuannenevan tuulivoimapuistohankkeesta. Valtuustoryhmäämme kuuluu myös Arja Päivi Porkka ja Eero Heikkinen.

Hyvinvoiva lähiluonto parantaa asumisen laatua. Metsät ja muut lähiluontoalueet ovat suosittuja virkistyspaikkoja ja pitävät huolta luonnon monimuotoisuudesta. Kaavoituksessa on huomioitava luontoarvot. Kaikissa energiantuotantomuodoissa on haittoja, myös tuulivoimassa. Tuulivoiman etuna on päästöttömyys ja paikallisuus. Siksi sen määrää tulisi lisätä, mutta on tarkasti tutkittava mihin tuulivoimapuistot sijoitetaan.
Kannatamme tuulivoimaa, mutta Lautuanneneva on väärä paikka sijoittaa tuulivoimapuisto. Se on liian lähellä asutusta, ja lisäksi estää asutuksen laajentumista alueelle. Emme siis kannata tuulivoimapuiston rakentamista Lautuannenevalle.

Limingan kunnan on vihdoin saatava tehtyä heti ensi valtuustokauden alussa Kestävän kehityksen -ohjelma tai Ympäristöohjelma, jossa voidaan perusteellisesti suunnitella mitä kaikkea Limingan kunta voi tehdä ympäristön ja luonnon eteen niin, että asumisviihtyvyys säilyy. Kaavoituksessa on myös muistettava varjella Liminganlahtea, joka on kansainvälisesti tunnettu ja arvokas lintuvesi. Päätöksenteon pitää olla johdonmukaista ja suunnitelmallista. Ympäristöohjelman avulla kuntalaiset ja valtuutetut voivat valmistautua hyvissä ajoin tuleviin hankkeisiin.

Tuulivoimaan järkevästi suhtautuvat ehdokkaat

Seuraavien kunnallisvaaliehdokkaiden mielipide tuulivoimaan on selvitetty joko soittamalla tai kyselyllä sosiaalisen median välityksellä. Uskomme näiden ehdokkaiden olevan hyviä vaihtoehtoja sinulle kunnallisvaaleissa, jos et halua tuulivoimaloita lähelle ihmisasutusta Limingassa.

Loppujen kunnallisvaaliehdokkaiden mielipidettä ei ole voitu selvittää tai heidän mielipiteensä on ollut myönteinen tuulivoimaa kohtaan. Uskomme näiden ehdokkaiden mahdollisesti edesauttavan tuulivoimarakentamista Limingassa, myös ihmisasutuksen lähelle.

Heidi Haataja
Heidi Haataja
”Limingan Vasemmisto kannattaa tuulivoimaa, mutta puolueen mielestä Lautuanneva on väärä paikka sijoittaa tuulivoimapuisto. Se on liian lähellä asutusta, ja lisäksi estää asutuksen laajentumista alueelle.”
Arja Päivi Porkka
Arja Päivi Porkka
”Limingan Vasemmisto kannattaa tuulivoimaa, mutta puolueen mielestä Lautuanneva on väärä paikka sijoittaa tuulivoimapuisto. Se on liian lähellä asutusta, ja lisäksi estää asutuksen laajentumista alueelle.”
Eero Heikkinen
Eero Heikkinen
”Limingan Vasemmisto kannattaa tuulivoimaa, mutta puolueen mielestä Lautuanneva on väärä paikka sijoittaa tuulivoimapuisto. Se on liian lähellä asutusta, ja lisäksi estää asutuksen laajentumista alueelle. ”