Terveysongelmat ihmisillä

Tuulivoimaloiden vaikutusalueilla asuvat ihmiset alkavat usein kokemaan terveysongelmia heti siitä päivästä lähtien, kun tuulivoimaloita aletaan suunnittelemaan ihmisasutuksen lähelle. Usein tämä tarkoittaa pahoinvointia, pääkipua, unettomuutta, kipuja rinnassa, hengenahdistuksia. Syinä tähän voi olla huoli tulevasta, kuten asunnon arvon aleneminen, tulevat äänihaitat ja varjoefektit sekä lähialueen luontoarvojen häviämisellä. Usein suunnittelu ja prosessi etenee salassa kuntalaisilta, mikä on omiaan kasvattamaan huolta ja epätietoisuutta. Pitkään kestänyt henkinen stressi aiheuttaa usein ihmisillä unettomuutta ja ruokahalun menetystä, mikä taasen aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten mahahaavoja ja yleistä olotilan heikkenemistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa on todettu miten tuulivoimaloiden valmistuttua tuulivoimaloiden lähellä asuvat saavat oireita. Tuulivoimaloiden kuultava ääni on yhteydessä häiritsevään kokemukseen. Infraäänen on esitetty voivan aiheuttaa herkissä ihmisryhmissä tasapainoelimiin liittyvää oireilua. On raportoitu, että infraääni aiheuttaa aivojen aktivaatiota myös muualla kuin kuulualueella. Tutkimuksia erityisesti pitkäaikaisen tuulivoimaloiden infraäänille ja kuultavalle melulle altistumisen vaikutuksista terveyteen on varsin vähän, joten lisätutkimuket ovat perusteltuja.

Työ- ja elinkeinoministeriön raportista ehdotetaan lisätutkimusten tekemistä tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista, koska nykyisissä tutkimuksissa voimaloiden tehot ovat olleet tyypillisesti 0,5-2 MW välillä, muutamissa tutkimuksissa on ollut 3 MW voimaloita ja yhdessä 3,6 MW. Limingan Hirvinevalle on rakennettu 4,8 MW ja Ketunmaan (Lautuannevan) suunnitellut tuulivoimalat olisivat kooltaan koko maailman mittakaavassa harvinaisen suuria teholtaan ja korkeudeltaan, eli 5,6 MW. Näin suurten voimaloiden terveysvaikutuksista ei ole vielä tutkittu, ja nyt niitä kuitenkin on kaavailtu poikkeuksellisen lähelle tiivistä asutusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu

Terveysongelmat eläimillä

Tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kotieläintilojen terveysongelmat ovat yleisiä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tiineysongelmia, keskenmenoja ja muutokset käyttäytymisessä. Kotieläimillä tämä näyttäytyy vakavampina oireina, koska eläimet eivät voit paeta tuulivoimaloita. Metsäneläimet kuten porot hankkiutuvat luonnostaan pois tuulivoimaloiden luota.

Maaseuduntulevaisuus – kotieläinten terveysongelmat