Limingassa suunnitellaan tuulivoimaloita liian lähelle ihmisasutusta

Limingan kunnan valtuutettu Antti Tahkola on ottanut kanttaa Facebookin Liminka-ryhmässä joidenkin kunnan valtuutettujen harjoittamiin  haitallisiin tuulivoimapäätöksiin.

”Tuulivoima on viime aikoina puhuttanut täällä paljon. Liminkaan on rakennettu tuulivoimaloita mm. Hirvinevan suunnalle ja uusia voimaloita on suunniteltu Ketunmaan Lautuannevalle.

Sekä puolesta että vastaan löytyy varmasti hyvin perusteltuja argumentteja, niin kuin on jo täällä eri keskusteluissa käynyt ilmi. Yhtenä monista Limingan kunnan päättäjistä haluan tuoda oman kantani julkisesti esille, ja kannustan niin tekemään muitakin. Tuulivoimalat ovat herättäneet niin voimakasta keskustelua, että vähintä mitä päättäjinä voimme tehdä, on kertoa mitä mieltä asiasta olemme. Henkilökohtaisesti hyväksyn tuulivoimalat, kunhan ne rakennetaan tarpeeksi kauas asutuksesta.

Lautuannevalle suunnitteilla oleva tuulivoimalakokonaisuus tulisi liian lähelle mm. Ketunmaan ja Lapinkankaan asutusta, mutta valtavan kokonsa vuoksi tuulivoimalat olisivat aivan liian lähellä Limingan keskustaakin. Tuulivoimalat hallitsisivat 300 metrin korkeudellaan kuntakuvaamme hyvin voimakkaasti ja näin ollen harmoninen ja luonnonläheinen maalaismaisema vaarantuisi.

Kuntastrategiamme visioon on kirjattu että Liminka on “Linnuista ja luonnosta kansainvälisesti tunnettu kasvukunta”. Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreen tutkimuksen (2020) mukaan asukkaan pitivät ylivoimaisesti tärkeimpänä tekijänä asuinympäristön valinnassa turvallisuutta ja häiriöttömyyttä. Näen merkittävänä riskinä, että sekä kuntamme visio että kuntamme vetovoima kärsisivät, mikäli valtavat tuulivoimalat tulevat hallitsemaan kuntakuvaamme.

Mikäli Lautuannevalle aikanaan rakennettaisiin esimerkiksi 7 tuulivoimalaa, toisivat ne kunnalle vuosittain karkeasti 7 x 30 000€ kiinteistöveroa eli yhteensä 210 000€/vuosi. Lisäksi maanomistajat saisivat vuokratuloja. Rahaa siis tulisi kuntaan päin. Liian vähälle huomiolle on jäänyt kuitenkin se, että tuo 210 000€ saataisiin kuitattua esimerkiksi sillä, että saisimme negatiivisen muuttotaseemme käännettyä positiiviseksi. Yksi peruskoululainen tuo kuntaan valtion maksamaa kotikuntakorvausta karkeasti 6800€/vuosi ja 3000 euroa kuukaudessa ansaitseva liminkalainen maksaa vuosittain kunnallisveroa about 6500 euroa. Jos hypoteettisesti oletetaan, että kuntamme muuttotase käännettäisiin nopeasti posiitiiviseksi ja kuntaamme poismuuton sijaan muuttaisikin vaikkapa 15 uutta perhettä (joissa 2 työssäkäyvää aikuista ja 2 peruskoululaista), toisivat uudet asukkaat kuntaan vuosittain pelkästään valtion maksamaa kotikuntakorvausta noin 204 000€ ja työssäkäyvät vanhemmat maksaisivat kunnallisveroa yhteensä about 195 000€. Näiden tulojen lisäksi uudet asukkaat toisivat kiinteistöverotuloja kuntaan, käyttäisivät rahojansa kuntamme yritysten palveluihin ja kaiken päälle ja ennen kaikkea lisäisivät jo olemmassaolollaan elinvoimaisuutta. Kunnat saavat valtiontukea kotikuntakorvauksen lisäksi myös peruspalvelujen tuottamiseen ja tämäkin merkittävä tuki kasvaisi uusien asukkaiden myötä. Tuulivoimaloista saatavat kiinteistöverot voitaisiin kuitata siis melko pienelläkin määrällä uusia asukkaita. Jo näiden lyhyiden ja nopeasti laskettujen karkeiden laskelmien pohjalta olen sitä mieltä, että Lautuannevalle suunniteltujen tuulivoimaloiden riskit olisivat huomattavasti hyötyjä suuremmat. Nämä valtavat, kenties Euroopan korkeimmat tuulivoimalat, tulisivat yksinkertaisesti aivan liian lähelle asutusta.

Suunnatkaamme energiamme siihen, että saamme mahtavaan kuntaamme lisää asukkaita ja yrityksiä. Varmistetaan samalla, että kaiken uudenluomisen ohessa säilytämme kauniissa kunnassamme maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiset luontoarvot mahtavine lintuauroineen ja harmonisen maiseman. Ja ennen kaikkea, pidetäänhän huoli siitä, että nykyiset kuntalaiset kokevat saavansa elää turvallisessa ja mahdollisimman häiriöttämässä ympäristössä. Näillä eväillä uskon, että Limingan vetovoimainen kuntakuva säilyy ja sekä ihmiset että linnut viihtyvät Limingan lakeuksilla.”