Tuulivoiman taloudelliset hyödyt – onko niitä?

Lautuannevan tuulivoimahankkeen arvioidaan tuovan kunnalle 400 000e lisää kiinteistöveroja yhtä tuulivoimalaa kohden tuulivoimalan koko elinkaaren ajalta ja alueen maanomistajille vuokratuloja 1600 hehtaarilta arviolta 218 400e vuodessa. (Rantalakeus) Kun tästä vähennetään mainitut tuulivoimalan purkukustannukset 200 000e – 900 000e yhtä voimalaa kohden ilman betonijalustan purkua, sulaa vähintäänkin puolet kiinteistöverojen tuotosta. (Tuulivoima: iso huijaus) Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon lähialueen kiinteistöjen arvon aleneminen. Arvonalennus voi ruotsalaisten kiinteistövälittäjien arvion mukaan olla jopa 30%. (Sverigesradio) Samoihin lukemiin päätyy Aktia kiinteistönvälitys Oy:n 30-vuotisen uran tehnyt LKV -ammattilainen Mosse Lindholm. ”Kun alueen imago muuttuu teollisuusmaiseksi, se vaikuttaa kaikkien kiinteistöjen arvoon koko alueella.” (Aktia Kiinteistönvälitys) Aktian lausunnon mukaan kiinteistön keskimääräinen 30%:n arvonalennus ilmenee 3km:n päässä tuulivoimalasta. Lievempää arvon laskua näkyy vielä 5 km:n päässä tuulivoima-alueesta. (Sysmän Tuulivoima) Ranskalaisessa dokumentissa kiinteistöjen arvon alennukseksi mainitaan peräti 40%. (Tuulivoima: Iso huijaus.) Tuulivoimateollisuus heikentää alueen vetovoimaa, sekä sen yleistä imagoa. Sen häiritsevyystekijät; välke, melu ja valosaaste heikentävät ilmapiiriä ja asumisviihtyvyyttä. (Aktia Kiinteisönvältiys) Mikäli kiinteistön arvo on 250 000e, on arvon aleneminen yhden kiinteistön osalta vähintään 75 000e. Lautuannevan ympärillä 3km:n säteellä sijaitsee lähimain 100 asuintaloa ja 5 km:n säteellä runsaasti lisää, joten pelkästään kiinteistön arvon aleneminen toisi lähialueen asukkaille usean miljoonan euron tappiot. On myös riski, ettei lähimpänä tuulivoimaloita olevia kiinteistöjä halua ostaa kukaan ja pahimmillaan kiinteistöstä voi tulla asuinkelvoton. Tällöin kiinteistö menettää kokonaan arvonsa. Tuulivoiman suoja-alueella ei myöskään voida enää rakentaa uusia kiinteistöjä, joten lähialueen maanomistajat menettävät satojen tuhansien euron arvosta maa-alaa suoja-alueelle. Pelkästään tuulivoiman purkukustannukset ja kiinteistöjen arvon aleneminen syövät tuulivoimasta kunnalle tulevan kiinteistöveron olemattomiin, ellei kokonaan. Näiden lisäksi on kokonaan oma lukunsa tuulivoimaloiden ihmisille, sekä luonnolle ja linnustolle aiheuttamat mahdollisesti peruuttamattomat haitat, joita ei voida rahassa mitata.

Aktia Kiinteistövälitys
Rantalakeus
Sysman tuulivoima
Sverigesradio
Tuulivoima: Iso huijaus