Puolueen kanta tuulivoimaan

Limingan Kristillisdemokraatit kannatamme uusiutuvaa energiaa, kunhan se tuotetaan ekologisesti ja eettisesti järkevällä tavalla. Kunnallisvaaliehdokkaista Niko Torppa on ilmaissut mielipiteensä ettei Lautuannevan hankkeen kaltaista tilannetta saa päästää kunnassamme tapahtumaan uudestaan, jossa lähialueiden asukkaat erityisesti joutuivat tilanteeseen jossa heidän kuulemisensa oli yksin heidän itsensä varassa.

Tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvat ehdokkaat

Seuraavien kunnallisvaaliehdokkaiden mielipide tuulivoimaan on selvitetty joko soittamalla tai kyselyllä sosiaalisen median välityksellä. Uskomme näiden ehdokkaiden olevan hyviä vaihtoehtoja sinulle kunnallisvaaleissa, jos et halua tuulivoimaloita lähelle ihmisasutusta Limingassa.

Loppujen kunnallisvaaliehdokkaiden mielipidettä ei ole voitu selvittää tai heidän mielipiteensä on ollut myönteinen tuulivoimaa kohtaan. Uskomme näiden ehdokkaiden mahdollisesti edesauttavan tuulivoimarakentamista Limingassa, myös ihmisasutuksen lähelle.

Niko Torppa
Niko Torppa
”Tuulivoimarakentamisen prosessit tarvitsevat avoimuutta. Asukkaiden ja lähialueiden asukkaiden huomioiminen tulee olla ensisijaisen tärkeää.

Ihmisten kodit ovat paikkoja joita kunnan päätöksenteossa tulee erityisen herkällä korvalla kunnioittaa!

Tuulivoimapäätöksien tulee olla kestäviä jotka kestävät kuntastrategiassa tarkastelun jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tässä on huomioitava alueiden kehityssuunnitelmat, alueiden viihtyvyys sekä luontoarvot.

Tuulivoimapäätöksenteko tarvitsee selvät pelisäännöt.

Minimietäisyydet lähimpiin asuntoihin on oltava vähintään 5km huomioiden alueen lakeus, uudet suuremmat myllykoot sekä niiden tehon kasvu. Myös linnustovaikutukset erityisesti muuttoreitit huomioiden on kunnassamme erityisen tarkasti huomioitava asia. Nämä on huomioitava jo alueiden suunnitteluvaiheissa, ei vasta kaavoitusprosessien aikana.

Lautuannevan hankkeen kaltaista tilannetta emme saa päästää kunnassamme tapahtumaan uudestaan, jossa lähialueiden asukkaat erityisesti joutuivat tilanteeseen jossa heidän kuulemisensa oli yksin heidän itsensä varassa!

Kunta on me kuntalaiset, kunnioittakaamme siis päätöksenteossa kuntamme asukkaita.”